Dikta.se
kärleksdikter Kärlek dikter om barn Barn dikter om sorg Sorg senaste poesi Senaste senast kommenterade Senast kommenterade
dikter om vänskap Vänskap Rolig poesi Humor övrig poesi Övrigt noveller Noveller slumpa Slumpa fram ett verk

Övriga dikter

Utopi - en dåres rätt att drömma

Demokrati hör framtiden till
och den tillhör väl alla?
Framtiden kräver den
och regimer må falla!

Kalla dem nationalsocialistiskt fascistiska
socialistiskt statskommunistiska
kalla dem monarkistiska parlamentariskt
kapitalistiskt monopolistiska:

ideologiskt inskränkta
inkräktande kränkande
med blod indränkta

förklädda som några slags gudsstater
i skenhelig helighet,
en Jehova med oblater
en Allah med kabastenen,
sponsrade av överheten

en Livets ord en Krishna Budda
Baghwan och andra betrodda namn
en Oden Tors BallaBalla eller va fan de sig vill kalla
som på livets vägar vandra ofta förbi varandra
mot målet och hela härligheten till en fjärran hamn

kapar grenen för "de andra"
och går vilse i teologisk polemik
mänskliga tankestoder i drömmarnas land
lika levande som lik

utan kärleken bara förgylld ljudande malm
där hoppet är intet och rinner mellan våra fingrar
som sand

Maktuttrycken förenar
maktens människor sig lierar
och den fria tanken som viljan
förmenar

De må falla som den totala
världsfinansen
det är enda chansen
att stoppa denna dödsdansen

Mänskligheten må upphäva ett samfällt skri,
i raseri mot all tyranni
i motstånd mot allt översitteri
med rätten att få vara fri

i det totala hela, från nu till evighet :


Mänskligheten må på gräsrotsnivå
söka det som förenar
ett samförstånd över alla gränser,
mellan grannar som de globala
och jordens frukter dela

Logiken förnuftet kärleken
kan skapa verklighet ur skön utopi,
förbinda sår och själsligt hela
denna mänsklighet och döda
Besten inuti

och mitt hjärta slår för frihetlig vänster
mitt hjärta slår för kärleken
den utan gränser

och en vilja att förstå ...
Kommentera gärna detta verk!
Sätt ett sifferomdöme på verket: (Detta är frivilligt)


Skriven av
joaso
21 maj 05 - 21:31
(Har blivit läst 543 ggr.)
Visa profil
Kommentera detta verk

Anmäl detta verk


Beskrivande ord