Dikta.se
kärleksdikter Kärlek dikter om barn Barn dikter om sorg Sorg senaste poesi Senaste senast kommenterade Senast kommenterade
dikter om vänskap Vänskap Rolig poesi Humor övrig poesi Övrigt noveller Noveller slumpa Slumpa fram ett verk

Forum

Skolan: lärarna, eleverna och föräldrarna

Hej alla!
Jag utbildar mig till mellanstadielärare och sitter just och funderar på situationen i den svenska skolan. Hur upplever ni att det verkar vara i skolan efter att alla nyheter om PISA osv? Hur var det när ni gick i skolan? Vems fel tycker ni att det går dåligt för en elev i skolan? Borde betygen vara en del av skolan tidigare än årskurs 6? Kom med alla möjliga tankar om skolan! Jag lyssnar ivrigt!
Kommentera gärna detta verk!
Sätt ett sifferomdöme på verket: (Detta är frivilligt)

Kommentarer
nattblick - 4 okt 14 - 17:32
Intermezzo:

Ingen fara.
Nej, om läraren blir så stressad av det så är det förstås inte bra. Men det kanske inte bara eller mest beror på betygen. Men inte vet jag.
Intermezzo - 27 sep 14 - 18:11
Nattblick:
Jaha, då missförstod jag dig. Jag ursäktar mig för det.
Självklart förekommer det att eleverna beter sig på det sättet, det kan jag instämma med efter fyra veckors praktik i en 6:a. Min handledare var sträng och sa till eleverna så fort de öppnade munnen, även om det var något relevant. De eleverna som då fått en tillsägelse som enligt min mening var för sträng, hade väldigt svårt att jobba just den lektionen. Läraren var arg och var inte pedagogisk. Läraren verkade inte heller nöjd med sitt jobb och framstod inte som speciellt engagerad. Då är det en självklarhet att eleverna inte lär sig. En engagerad och självklart bestämd lärare är enligt mig det bästa. Men en lärare som är stressad och arg på grund av de rent sagt onödiga betygen som inte utger något syfte, utan istället ger en magsår - är inget att eftertrakta.
nattblick - 27 sep 14 - 17:50
Intermezzo:

Du har inte skrivit det någonstans. Jag har själv upplevt att eleverna ofta får ha det och jag har hört talas om det också. Jag skulle inte bli förvånad om det stämmer och jag menar att jag tror att det skulle vara en av lösningarna.
Intermezzo - 27 sep 14 - 16:34
Nattblick:
Var har jag skrivit att eleverna ska få överrösta läraren och ha telefonen på lektionerna? Du sätter orden i min mun.
nattblick - 27 sep 14 - 14:30
Intermezzo:

Det är din åsikt. Jag anser inte att jag har en särskilt otrevlig ton. Men du behöver inte bemöta mina argument om du inte vill. Jag tycker att jag har bra argument.
Intermezzo - 27 sep 14 - 13:12
Nattblick: Jag upplever att din ton är otrevlig och tänker därefter inte bemöta dina argument.
nattblick - 27 sep 14 - 12:15
Och ett tillägg: Fy för friskolor. De borde avskaffas NU för de är ett skämt.
nattblick - 27 sep 14 - 12:14
Lösningen skulle vara att man har samma lärare i alla år, alltså då menar jag från årskurs ett till årskurs sex i alla fall. DÄR har vi lösningen. Då lär läraren känna eleverna på riktigt. Det tycker jag är jättebra.

Jag tycker faktiskt också att det ska vara blandade klasser, som det var förr för då kan ge äldre hjälpa de yngre. Och dessutom, det här tjatet med att lärarna inte kan ha disciplin/hålla reda på barnen tycker jag bara är massa tjat och dumheter, det stavas DISCIPLIN. Du verkar vara lite rädd för det ordet, men disciplin är positivt. Det handlar om att läraren ska kräva att eleverna respekterar honom/henne under lektionerna, lyssna och göra det hon säger att de ska göra. D.v.s. de ska inte prata högt i klassrummet, inte hålla på med mobiltelefoner etc. Läraren ska ta mobiltelefonerna och förvara dem på ett ställe i klassrummet så att eleverna inte KAN hålla på.

Jag kanske låter sträng, men annars kommer vi aldrig att lyckas med skolan. Den kommer gå helt åt helvete, vi är redan bland de sämsta på skola i Sverige. Och vad säger det om det inte pekar på ett fatalt misslyckande, redan nu?
svampar - 15 jul 14 - 10:27
för det första har läraryrket ingen vidare status längre, de får mer och mer jobb att göra och ingen lön att matcha denna ökande mängd arbete, dessutom verkar det finnas någon underlig och snedvriden syn från samhällers sida att lärarna ska leka föräldrar och uppfostra andras ungar.

när det börjar gå dåligt för eleverna ändras betygssystemet istället för utlärningssättet. återigen blir det mer jobb för lärarna, som i sin tur leder till att de får mindre tid åt eleverna.

sedan har vi ju förstås dessa friskolor (inte alla men det finns vissa rötägg) som lägger pengar i fickan istället för på undervisningen.
Intermezzo - 14 jun 14 - 23:06
f26:
Jag ber om ursäkt för ett väldigt sent svar angående vad jag menade med att lärare ska följa upp. Med det menade jag att lärare ska inte endast ska presentera något nytt och fräscht för eleverna utan att komma tillbaka till det senare. Ett exempel är om en lärare tänker ha en praktisk lektion för att dels tillfredsställa eleverna men också för att uppfylla krav som står i läroplanen och kursplanerna. Om en lärare inte senare kopplar detta praktiska till något teoretisk kan lektion lätt gås till miste av, eftersom eleverna kanske tyckte att det var roligt men något praktiskt men inte förstod lärarens tanke med lektionen. Det är viktigt att eleverna blir en del av alla lektioner och att man som lärare är ärlig och säger varför vissa lektioner ser ut som dem gör. Självklart innebär inte det att läraren ska rabbla alla delar ur läroplanen och kursplanerna som lektionen är kopplade till, men att de åtminstone får klarhet om varför just den praktiska biten är viktig just den lektionen.

rebecc:
Precis som du skriver så är inte betyg lämpligt i tidiga åldrar, åtminstone enligt min uppfattning. Att det å andra sidan ska förekomma omdömen i alla årskurser, det finner jag som en självklarhet. Med hjälp av omdömen kan läraren vid utvecklingssamtal eller vid övriga samtal med eleven förklara vad just den eleven kan utvecklas själv som individ, och inte som med betyg där läraren måste tala om för eleven att den måste utvecklas inom ett visst ämne för att göra Skolverket och Jan Björklund nöjda.
rebecc - 4 jun 14 - 06:22
f26:

Det har jag inga erfarenheter av att stränga lärare blir populära, särskilt inte under låg och mellanstadiet? Enligt min upplevelse är de som blir populära de som har en lekfullhet, är påhittig, rolig och talar till barnet på ett sätt som barnet förstår typ, MEN samtidigt kan konsten att göra sig själv till en "förebild" och har en auktoritär anda vilket gör att eleverna lyder, för han/hon är värd att lyssnas på.

Den lärare som blir "hatad" är den som är hård, enkelspårig, aldrig ger några belöningar, är allmänt trist, känslomässigt spänd, efter sin tid osv. Den lärare som elever "kör med" är den som är tafatt, regler utan klara linjer, den som är lätt att prata omkull osv :)
martobicat - 3 jun 14 - 14:40
rebecc: Bra tankar där!
Jakktar - 3 jun 14 - 14:26
Det där med R och så satte du ord på riktigt bra rebecc!
rebecc - 3 jun 14 - 08:26
Att det går fel för en elev i skolan är ingens fel, det är hela sammanhanget i sig. Tycker det är viktigt att man får ha kul i skolan, vara kreativ och få utmanande uppgifter. Tycker absolut inte att det ska finnas betyg tidigare än årskurs 6. Personligen tror jag inte att det är bra att bedöma barn så efter en skala och att man lätt får en prestationsbaserad självkänsla. Och om man t.ex har lågt betyg i svenska när man går i 4an sjunker det då in som en sanning i kroppen att man är dålig i svenska och då kommer den tanken få en att handla på ett visst sätt fortsättningsvis i ämnet svenska, vilket leder till att ett dåligt betyg uppfyller sig själv fast man kanske hade kunnat få bättre och utvecklats om man hade fått positiva feedback signaler osv.

För egen del så var det roligt att plugga så länge det handlade om ett "R" i hörnet och "mycket bra!", när betygen kom in i bilden handlade det plötsligt om att prestera och inte lära, vilket jag som då har hög prestationsnivå drabbas av och aldrig känner mig nöjd riktigt hur bra jag än faktiskt presterat.
Jakktar - 2 jun 14 - 15:09
Just det, något annat. Läxorna. Alldeles för många, det ska inte behövas så mycket! Lärarna ska lyckas trycka in det mesta i hjärnorna under lektionstid, det är som bekant få vuxna som skulle gå med på att ta med sig jobbet hem i den utsträckningen.
Jakktar - 2 jun 14 - 15:07
Det känns som att skolan behöver mer respekt. Barnen och ungdomarna ska se det som ett privilegie att få lära sig saker, det känns som att det är där en viktig punkt ligger. En klass där allas blickar och fokus är riktade mot läraren är en bra lektion. Det påminner väl lite om disciplin, men jag vill inte kalla det för just det.
Hur ska man då göra för att det ska bli såhär utopiskt? No sé. Men mina föräldrar har alltid lärt mig saker, och därför vet jag vikten av att lära sig saker. Eftersom alla inte har sådana föräldrar är det tur att läraren kan bidra också. Gör det intressant, kör med att eleverna ska hålla käften och lyssna när du pratar och sedan prata på ett intressant sätt så att eleverna blir engagerade. Men jag vet inte. Det är så olika, finns ju skolor med riktiga skitelever medan de flesta klasserna i min skola var ganska lätthanterlig. Men jag tror att det berodde en del på lärarna, även i lågstadieskolan hade lärarna bra pli på oss :P

Nu har jag babblat tillräckligt. Hoppas ni förstår mina tankar.
Intermezzo - 1 jun 14 - 18:10
Xuvetyn: Jag håller delvis med dig, beroende på vad du definierar som objektiv undervisning. Jag upplever att framförallt undervisningen i matematiken är alldeles för lite praktik. Eleverna får i en timme sitta och räkna i sin matematikbok. Det upplever jag som väldigt orättvist och är inte en sanningsenlig definition av matematik. Eleverna får inte en rättvis bild av matematiken och de lär sig inte vidare mycket om de inte vet varför de gör som dem gör. Av egen erfarenhet så har jag sett mycket där eleverna får sitta själva och räkna på grund av tidsbrist från läraren. Läraren har helt enkelt inte tid att hjälpa och se alla, vilket jag upplever som bedrövligt. Allt för mycket tid och kraft läggs på adminstration och lärarna hinner inte göra det dem är utbildade till att göra. Samtidigt menar många föräldrar att det är lärarens fel om deras barn misslyckas i skolan. Det tror jag varierar. Många föräldrar idag ser inte sina barn, utan dem är upptagna med att arbeta och ha andra aktiviteter efter jobbet. Skolan ska samverka tillsammans med lärarna, eleverna och föräldrarna.

f26: Disciplin tycker jag låter väldigt hårt. Nu talar jag om mellanstadiet och inte högstadiet, för där kan jag inte uttala mig speciellt mycket. Men elever behöver engagerade lärare som har tid för dem. Som jag skrev till X så har inte många lärare tid för eleverna, vilket är sorgligt. Den nuvarande har bestämt att lärarna ska sätta betyg i årskurs 6, vilket tar otroligt mycket tid. Nu vill de ha betyg ännu tidigare, från årskurs 4. Det är rättvist tycker jag. Då ha läraren precis träffat dem för första gången och ska sätta betyg redan efter år. Hur ska läraren veta hur mycket de har utvecklats från lågstadiet?
Teknik tycker jag är jättebra! Men ibland gör lärare misstaget att de använder tekniken men inte följer upp det med eleverna.

Skriven av
Intermezzo
31 maj 14 - 20:22
(Har blivit läst 577 ggr.)
Visa profil
Kommentera detta verk

Anmäl detta verk


Beskrivande ord