Dikta.se
kärleksdikter Kärlek dikter om barn Barn dikter om sorg Sorg senaste poesi Senaste senast kommenterade Senast kommenterade
dikter om vänskap Vänskap Rolig poesi Humor övrig poesi Övrigt noveller Noveller slumpa Slumpa fram ett verk

Forum

En politisk dikt om jämställdhet idag

Jag vet inte om några här har hört talas om en av feminismens viktigaste skrifter, det så kallade "SCUM-manifestet", men det är alltså en text som upphöjs inom feministiska kretsar. Den innehåller extremt mycket manshat. Detta manifest har nu dramatiserats och meningen är att det ska visas för skolungdomar. I salongen så får pojkarna sitta på nakna stolar på de sämsta platserna som skådespelarna knappt vänder sig till medan tjejerna får sitta med mjuka guldkuddar bakom ryggen och bjuds på vindruvor och godis. Jag kände att jag måste reagera och skapa diskussion!

Jag har fått höra att jag är del av ett mäktigt patriarkat,
att jag fötts med guldsked och alla förmåner från start,
att jag har del i en världsomspännande kvinnomobbning
och ska känna skam och skuld som en riktig usling

Det pratas så fasligt om något osynligt glastak,
att kvinnor hindras med kön som enda orsak,
Men när IBM, HP och NY Times fått kvinnlig direktion
undrar jag om inte glastaket är en falsk konstruktion

Och i en tid när det är okej att proklamera "skär kuken av män!"
men att ens viska motsatsen ställer den som vågar helt utan vän,
när två tredjedelar av alla högre studenter är av kvinnligt kön
och kvinnliga ingenjörer tjänar genomsnittligt tusen kronor mer i lön

Då måste jag fråga om det verkligen är kvinnor som förtrycks
av onda män som förvägrar dem gott liv medan de vältrar sig i lyx?
Jag har ännu inte sätt ett bevis för denna patriarkala struktur
Det känns allt mer som att vi istället snart är i en matriarkal diktatur


Läs mer om själva teatergrejen på: http://genusnytt.wordpress.com/2011/11/08/svd-choc kerar-med-manshat-pa-rekordniva/#comment-81178
Kommentera gärna detta verk!
Sätt ett sifferomdöme på verket: (Detta är frivilligt)

Kommentarer - (Snittbetyg: 5)
Hansen123 - 12 nov 11 - 21:28
Självklart loggades jag ut precis när jag hade skrivit klart mitt svar... Jag tror inte att den här diskutionen kommer leda någonvart eftersom jag antar att jag håller med dig om det mesta du säger. Jag skulle inte sträcka mig så långt att säga att vi lever i ett helt jämnställt samhälle - för det gör vi inte. Ojämnställdhet finns överallt och åt båda hållen och kvinnor och män uppfattas olika. En kvinna som säger ifrån kallas för uppkäftig och en man som gör detsamma är bestämd. En kvinna som gråter är känslig, en man som gråter är mesig.
west_west - 12 nov 11 - 14:16
Hansen123: Ja, det finns könskillnader i generellt vilka krav man har när man går in i löneförhandling. En kvinna förhandlar generellt sett oftare för att få mindre arbetstid, kanske gå ner på deltid, så att de kan vara mer i hemmet istället för att arbeta. Kvinnor är också mindre pendlingsbenägna än män och jobbar oftare närmre hemmet. Det finns studier på att kvinnor generellt sett har lägre karriärsambitioner än män. Att dessa faktorer inte skulle avspegla sig i lönestatistiken är lögn. Löneskillnaderna är så små i undersökningarna att konfidensintervallet sannolikt medger ett inverterat lönegap. Konfidensintervall är en jobbig statistisk mojäng som fastslår hur säkra vi kan vara att den verkliga parametern vi letar efter finns inom ett visst intervall från den estimerade parametern. Ju högre konfidensnivå desto mindre blir intervallet men desto noggrannare undersökning krävs. Det finns med andra ord inget egentligt skäl att idag prata om generellt missgynnande löner för kvinnor. De är istället resultatet av medvetna fria val.

/west_west
Hansen123 - 12 nov 11 - 02:02
west_west: Jag är medveten om att det självklart inte beror enbart på kön, men delvis gör det faktsikt det. Det kanske inte är så konstigt att männens lön höjs mera eftersom de ofta ställer högre krav en kvinnorna. Detta kan bero på ett inlärt beteende som kvinnor ibland förväntas vara fogligare och inte ställa lika höga krav som män. Sådant vi blir intalade kan ju faktiskt påverka oss väldigt mycket utan att vi är medvetna om det, jag har t.ex. hört om en studie som visar att tjejer har lättare att bli utseendefixerade eftersom de då de är små ofta få höra "Åh, vilken söt liten flicka", medan pojkar får beröm då de presterar, vilket självklart också kan medföra konsekvenser som prestationsångest.

Männen har högre lön när man ser till de som har samma arbetsuppgifter också. Själv finner jag det en smula orimligt att det bara är män som är dedikerade till sitt arbete.

Hur som helst ville jag mest poängtera hur folk ibland kan försöka hitta orimliga lösningar för att slippa tala om jämställdhet i min första kommentar.
west_west - 11 nov 11 - 22:23
Hansen123: Det är inte bara ålder som avgör statistiken. Populärt tittar man på bruttomånadslön. Vad man inte ser är arbetade timmar, speciellt inte timmar man lagt utan att redovisa det (män lägger i snitt fler oredovisade övertidstimmar än kvinnor). Det framgår inte heller vilken nivå av ansvar man har, vilka resultat man gör, hur dedikerad till sitt arbete man är och så vidare. Generellt sett så satsar män hårdare på karriären. Så ålder är bara en av många faktorer man måste väga in för att få fram den sanna situationen.

/west_west
Hansen123 - 11 nov 11 - 20:20
Jag håller med om att feminism kan orsaka ojämställdhet, men det finns ju faktiskt problem.

T.ex. är ca 60% av alla som arbetar på handelsbanken kvinnor och dessa tjänar i snitt 90% av det männen tjänar. När man sedan talar om det här problemet finns det folk som säger att det inte behöver bero på kön, alla kvinnor kan ju faktiskt vara 25 år och nyanställda. Detta är inte bara orealisktiskt utan också omöjligt eftersom medelåldern bland de anställda ligger runt 50 någonstans. Under finanskrisen fick även männen högre löneökningar än kvinnorna.

Jag tror att man behöver arbete åt båda hållen om man vill ha ett jämställt samhälle.
west_west - 11 nov 11 - 02:08
bluesky: Angående det där om att jag är vit och man. Påverkar det på något sätt sakfrågan att den som framlägger det är vit? Är mina argument ogiltiga för att jag råkar vara man? Det är denna typ av argumentation som jag stör mig mest på bland många feminister. Eftersom jag är man kan jag omöjligen bli diskriminerad eftersom könsmaktsordningen säger att jag inte kan det. Hävdar jag något annat så spelar det ingen roll vilken fakta jag har. Det är inte synd om mig för jag är ju enligt teorin överordnad. Verkligheten har ingen plats när de feministiska teorierna finns...

I övrigt håller jag med Dufwan i den saken. Det är ju smidigt och bekvämt att helt enkelt skita i halva befolkningens åsikter för att vi råkar vara utrustade med penis och råkar till stor del vara vita. Vad är det som säger att vi inte kan diskrimineras, mer än det feministiska hjärnspöket könsmaktsordningen?

Ska vi dessutom spinna vidare på vita är majoriteten av alla tongivande feminister vita medelklasskvinnor som aldrig någonsin varit utsatt för verklig diskriminering likt det som skedde med svarta i USA eller liknande.

Dufwan: Jag vill passa på att tacka för det goda argumentationstekniska omdömet du gav mig. Det var kul att få läsa en sådan analys.

/west_west
west_west - 11 nov 11 - 02:01
bluesky: "radikalfeinister. Ja. Men jag talade om feminister. Utan prefixen. Sedan kan jag hålla med den tesen, typ 90%"

"Radikalfeminismen är INTE den populäraste feminismen idag."

Hur ska du ha det? Man kan inte både prata prefix och inte prata prefix. Ett vanligt feministiskt knep är att blanda ihop korten och säga att det som ifrågasätts inte är "riktig" feminism, att det är en extrem och helt annan del av feminismen. Radikalfeminismen är den vanligaste feminismen i Sverige, eftersom radikalfeminism definitieras som den gren som erkänner könsmaktsordning och patriarkat. Inom radikalfeminismen (som inte är så radikal helt uppenbart) är SCUM och SKAM vanliga företeelser som hyllas.

Gällande statistiken har du svårt att skilja på dataunderlag, analys och slutsatser. Statistiken är alltså dataunderlag för vidare analys (pendelmodellen) som ger slutsatsen att det sannolikt kommer bildas ett generellt inverterat växande lönegap.

"Feminism är kvinnornas talan i jämställdheten". Nej så är det inte alls. Feminismen är den rörelse som sätter agendan för "jämställdhetsarbetet" som inte alls är ett jämställdhetsarbete. Eller som Hirdman (genus"vetenskaplig" guru (dvs "professor")) uttrycker det: "Målet för jämställdhet är feminism".

Gällande partnerval så gäller biologin generellt sett. Det är inte en könsstereotyp utan snarare ett biologiskt faktum. Tjejer gillar manliga män helt enkelt och det har vi miljoner års evolution att tacka för. Sannolikt är det en faktor som gjorde att vi överlevde som ras.

Gällande gynekologi kallas kvinnor regelbundet från 23 års ålder. De flesta föder omkring 2 barn under sitt liv någon gång mellan 25 och 40. Finns verkligen behovet av den regelbundna screeningen enbart i samband med födslar? Tillåt mig att tvivla. Man kollar vid gynekologisk undersökning upp mycket som inte har med en födsel att göra, man gör en check på att allt är som det ska, en hälsokontroll helt enkelt. Jag menar på att män likväl som kvinnor har stor nytta av detta. Män har sjukdomar såsom prostit och prostatacancer som orsakar stora besvär. Det finns idag mycket lite hjälp att få.

Vad gäller beräkningar av medellivslängd är detta sjävlklart något som har eftersläpning, ett trögt system. Men både kvinnor och mäns medellivslängd ökar just nu, och skillnaderna är i sjävla verket relativt marginella och om så fortsätter ske så tror jag vi kan uppnå ett läge där vi kan nå en relativ jämvikt. Detta förutsätter självklart att vi behåller ett nyktert förhållningssätt och inte börjar göra en inverterad feminism och bara satsar på män. Självklart ska vi satsa på kvinnor också i ungefär lika omfattning. Men det är intressant att feminister i media har spytt galla över detta att män kommit ikapp kvinnor några månader i medellivslängd och anser att detta visar att kvinnor är förtryckta och diskriminerade i sammanhanget trots att de lever längre! Det är ungefär som skoldebatten där det är synd om tjejerna som dras med prestationsångest medan de underkända killarna har sig själva och sin antiplugg-kultur att skylla...

/west_west
Dufwan - 11 nov 11 - 01:41
Sedan så ser jag det som självklart att man som vit, kanske speciellt som UNG, kan känna sig diskriminerad och förtryckt. Varför? Jo, för att vi har 90- talister har växt upp i en tid då jämställdhet mellan könen, människors lika värde osv genomsyrat nästan allting vi lärt oss på ett eller annat sätt. Jag upplever mig INTE som mer värd förmåner än kvinnor, men inte mindre värd heller. Jag upplever mig inte ha fördomar om kvinnor på ett sätt som är Värre en de fördomar som kvinnor kan ha om mig som ung, vit man, eller vad nu jag är i andras ögon. Att en obestridlig premiss i en aktuell debatt då är att män diskriminerar kvinnor väcker utan tvekan en känsla av orättvis behandling. Jag vill inte säga att män har det värre, eller bättre. Men jag kan säga såhär; Mot MIG, som en öppen, i stora drag fördomsfri och intelligent människa är det diskriminerande att en öppen debatt sker på en så generell nivå att jag hamnar i den "elaka gruppen".
Dufwan - 11 nov 11 - 01:30
Det gjorde lite ont att läsa stycket om macho män, haha. Jag är inte macho, men VET att killar som är väldigt "tuffa", helst vältränade också då, av sig får tjejer extremt mycket lättare än mig som är mer åt det kreativa hållet. Jag har inte problem med tjejer, men jag får inte samma mängd som dessa macho dudes. That is it. Kanske så är jag en douche bara, utan att fatta det? Men visa mig den tjej som inte har egenskaper som är minst lika avskyvärda som de egenskaper killar besitter.
bluesky - 11 nov 11 - 01:25
Dufwan: hur menar du nu? Du får gärna utveckla och ge mig ordentlig konstruktiv kritik istället, jag kan inte förbättra något som inte blir nämnt för mig, och du gör inte ett särskilt bra jobb på det.

Ja, west_west är mycket bra på att formulera sig, och jag har lite problem med det (i dessa små boxar där jag inte ser vad jag redan skrivit och inte skrivit), och det är synd för hans argument är väldigt motsägande när man tänker efter, och tanken på att männen är mer förtryckta eller kommer vara det inom en närmare framtid är absurd. Frågade några andra om vad de skulle säga om de mötte west_west (förklarade hans argument), första frågan (efter jag sagt att han var i tidig 20 års ålder och de nickat på huvudet förstående) var: är han vit?

För det är otroligt vanligt att vita unga män ser sig själva som mer förtrycka än vad de är. Väldigt vanligt.
bluesky - 11 nov 11 - 01:20
West_west: radikalfeinister. Ja. Men jag talade om feminister. Utan prefixen. Sedan kan jag hålla med den tesen, typ 90%

Statistik fungerar inte så. Visst kan jag hålla med om, delvis, att det kommer fortsätta gå upp tills det når ett önskvärt mål. Men då antar du att det önskvärda målet alltid är lika löner, exakt lika. Och även om det skulle ske, att kvinnor skulle få högre lön en stund, har vi såpass många män i makt positioner, att det skulle regleras snabbt. Och så skulle vi få en naturlig pendling. Är du emot detta?

Feminism är kvinnornas talan i jämställdheten, männen har redan en tydlig talan i samhället, en känner de att de behöver lite extra röst, får de nog gärna starta sig egen rörelse. Men jag tror knappast att mannen behöver hjälp att höras, i och med att männen är de som trots allt sitter längst upp i riksdagen. Deras röst blir hörd, utan en rörelse. Det skulle vara överflödigt att män skulle ha sin egen rörelse, inte sant?

Det är även ytterligare en könsstereotyp att kvinnor vill ha matcho män. Jag tycker de är äckliga, men "känslofulla män" som är de "åå jag som är så snäll" tenderar att vara lika stora douche bags som de matcho är, bara att de tror själva att de är snälla. Så vem tar en tjej hellre? Killen där hon vet vad hon får, eller den känsliga snubben som senare visar sig ha samma tendenser (t.ex att kunna kalla en tjej hora pga hur hon klär sig, för det har samhället lärt oss att det är ok). Feminist killen är ett självklart val för mig, men det betyder inte att jag vill ligga med en kille bara för att han är feminist, eller vad han nu är, eller att jag INTE vill ligga med en kille som inte är det. Det är individuellt.

Venorologer finns inte till samma utsträckning som gynekologer finns, eftersom gynekologer behöver finns överallt pga prenatal och postnatal vård, främst. Män har inte samma behov för just detta, och det är ju riktigt synd att venerologer inte finns överallt, men gynekologer har ett mer utbrett arbetsområde som verkligen krävs i en del av kvinnans liv som sker dagligen här i Sverige: barnafödande. Sedan är det också preventivmedel som är specifikt för just kvinnor. Män tar inte preventivmedel och behöver alltså inte preventivmedels rådgivning (på samma sätt, jag önskar de fick det också). Men självklart behöver tillgängligheten öka, och redan i Termin 1 av SSK utbildningen betonas behovet av utveckling för vård för män, och behovet att fånga upp män i vården innan det går för långt. Redan i termin 1 alltså. 1 av 6.

Som en del av den framtida sjukvården, och som fått ta del av vad som händer inom sjukvården idag, i större utsträckning än vad ni här gör, så kan jag säga att förändringen är på väg att ske, den sker just nu. Kanske männen går om kvinnorna i medellivslängd till slut? För det tar ju rätt lång tid att räkna ut medel livslängden för dagens förändringar, och kan betyda att man når målet när männen gått långt om kvinnorna, oveterligen. Inte sant?
Dufwan - 11 nov 11 - 01:02
Bra tråd, lär mig mycket av alla inblandade. Jag ogillar dock det där här med att blue bara lämnar mycket helt och hållet. Ska det tolkas som medgivande eller som "tsss, jag orkar inte ens bry mig"?
Tyvärr så kan jag inte mycket om just den här frågan. Jag studerar visserligen filosofi, men det är bara argumentationsanalys/teknik och meta- moraliska frågor jag specialiserat mig på. Och matematik. Lol. Dock så hjälper inte det mycket just här. Kan bara säga att ur ett objektiv perspektiv så gör WW ett bättre jobb just när det gäller att lägga fram samt bemöta argument.
west_west - 11 nov 11 - 00:49
Bluesky: "Radikalfeminism är en gren inom feminismen vars huvudsakliga tes är att kvinnors underordnade ställning i samhället beror på att vi lever i ett patriarkat." //Wikipedia

Menar du att det är ovanligt att inte hävda att vi lever i ett patriarkat bland feminister?

Och menar du att jag gör en felaktig tolkning av statistik? Det är förvisso en tolkning baserad på pendeleffekten som medför att det är sannolikt att anta att kvinnor inte bara kommer hamna precis på utan också män lönemässigt. Detta med pendeleffekten bygger på elementär förståelse för tröga system, där alla ingenjörer vet att man måste upphöra med en kraft en tid innan ett läge x som är åtråvärt inträffar för att trögheten gör att en kropp inte stannar omedelbart. Samma sak gäller analogt i trender, i alla fall hittills. Och då antar vi induktivt att det gäller för n+1 och inte bara för alla tidigare n, ungefär som vi antar att ett äpple faller mot marken för att det fallit mot marken alla andra gånger man testat. Så ytterst är detta inte en statistisk tolkning. Statistiken säger att lönegapet är näst intill obefintligt när hänsyn tas till alla påverkande parametrar såsom arbetad tid, lojalitet, erfarenhet mm. Men generellt, jag pluggar ingenjör, ge dig inte in i en diskussion om vad som är vetenskapligt eller ej innan du förstår elementär logik och bevisteknik. Jag kommer att vinna helt enkelt eftersom jag suttit och stirrat på fler bevis än vad du har gjort.

Och vad gäller att feminism är ett fackförbund för kvinnor så är detta inte något jag irriterar mig över särskilt. Däremot irriterar jag mig över att många sätter ett likhetstecken mellan feminism och jämställdhet. Feminism handlar inte om jämställdhet och borde inte tillåtas sätta jämställdhetspolitikens agenda. Det jag irriterar mig på är alltså att man påstår sig arbeta för jämställdhet men bara jobbar för kvinnor. Det är hyckleri.

Vad gäller hur män och kvinnor ska bete sig anser jag att det i stort är biologiskt betingat och det är en genusfeministisk tes att könet är en social konstruktion och att vi fostras in i roller. En tes som saknar bevisning. Vi är olika, vi har helt olika hormonuppsättningar bland annat. Tror du verkligen inte att det påverkar våra livsval? Men kom inte och skyll på media. Vi är fria individer och kan välja om vi vill lyssna på media eller ej.

Och sista grejen om att män är hårda med kvinnan i film. Vilka tror du får flest samlag? Alfahanen eller känsliga feministkillen? Tjejer attraheras generellt sett biologiskt mer av starka och manliga män eftersom dessa har lämpligare gener att föra vidare i den kontexten vi en gång kom ifrån. Biologin har utvecklats i miljoner år. Vi har varit civiliserade och trygga i några hundra år. Det är alltså så att "reptilbeteendet" sitter djupt rotat och finns kvar i allas hjärnor. Därför är alfahanen mer åtråvärd i tjejers ögon. Det är alltså ni tjejer som bestämmer vilken typ av man som ska få er mest. Välj att ligga med nörden i hörnet om du vill ha en förändring i de könsrollerna istället för att klaga på medierna. För övrigt är det intressant att ur detta perspektiv titta på feministers val av killar vilket inte helt sällan råkar bli manliga män. Men det är såklart andra kvinnor som ska offra sig och ligga med feministgrabbarna...

Slutligen medellivslängd. Ja, medellivslängden ökar lite snabbare för män än för kvinnor. Men fortfarande är skillnaden större än 3,5 år. Detta har delvis med diskriminering att göra. Män upplever betydligt större otillgänglighet i vården. Man har inte samma regelbundna kontakt som kvinnor får (gynekologi och mammografi) bland annat vilket gör att man uppsöker vård betydligt mera sällan. En annan aspekt är att det är väldigt svårt att som man få träffa motsvarigheten till gynekolog fast för män då. Det kräver remiss från allmänläkare och det finns inte ens specialister på alla sjukhus utan man måste ofta åka långt. Gynekologi finns överallt väldigt tillgängligt däremot. Det satsas också mindre forskningsmedel på exempelvis prostatacancer trots att det är svårbehandlat, och idag bland de farligaste cancerformerna som finns. Man erbjuder inte ens pojkar samma vaccin som tjejr fick mot livmoderhalscancer trots att studier visar att det har en förebyggande effekt för olika cancerformer som kan drabba män senare i livet. Detta och mycket mer sammantaget ger att det visst är diskriminering som ligger bakom delar av skillnaden i medellivslängd. Självklart är det dock bra att det håller på att förändras så att vi äntligen kan bli jämställda i hur länge vi lever. Mer forskningsmedel och offentliga pengar måste satsas på vård och behandling av män och manliga åkommor, samt att etablera en naturlig och bättre kontakt även med män så att de söker vård tidigare. Det ger också en effektivisering eftersom sent upptäckta sjukdomstillstånd generellt sett är dyrare och svårare att behandla.

/west_west

/west_west
bluesky - 10 nov 11 - 23:54
Och att män lever 4 år kortare har ingenting med sexism att göra. Såvida du inte vill dra slutsatser från orelaterad statistik.

Dessutom, hade föreläsning om just detta idag, så har medel livslängden hos män börjat öka. Alltså är det argumentet irrelevant. Om vi nu ska tolka statistik så.
bluesky - 10 nov 11 - 23:50
west_west: du säger att det inte går att bevisa att män är det dominerande könet (...) MEN du vill spela på den felaktiga tolkningen av statistik som säger att kvinnor kommer gå om män i lön. Det går inte att förutsäga så där. Det går inte att se in i framtiden, statstiken berättar hur det varit, och hur det är nu, för att det går uppåt, betyder det inte att det kommer passera männen. Det är falskt.

Radikalfeminismen är INTE den populäraste feminismen idag. Och så kan vi ju också se just hur accepterade dessa är. Dess är accepterade inom sina egna grupper, liksom rasister och sexister är i sina grupper. En rasist skulle kunna skriva en bok om hur de vita är den överlägsna rasen, och få den hyllad inom sin kultur, men utanför den så möts den med äckel. Samma händer här. Ser du inte svaret denna tråden fick? Radikalfeminister är inte accepterade, och deras radikala åsikter blir lika snabbt avfärdade av de flesta av oss som när män skulle säga det samma. Att den boken fått så mycket uppmärksamhet är tragiskt, men bevisar ingenting.

Och självklart feminism handlar om att främja KVINNORS rätt i samhället, det är ju trots allt FEMINism. Vill man främja mäns rätt i samhället kan man bli en maskulism, istället. Vad har feminister med mäns rättigheter att göra? Det är inte något de har i sin beteckning. Ska du också bli irriterad över att PETA bara bryr sig om djurs rättigheter, men inte kämpar för mänskliga rättigheter? Eller?

Det är även en felaktig slutsats att dra att män är fria från medias påverkan, men att kvinnor är det. För båda påverkas lika mycket av de intryck vi får dagligen. Var det inte du som sagt att män bombaderas med hur de ska bete sig, och inte bete sig (vara starka, matcho, inte gråta, inte visa känslor) osv? Är inte det en påverkan media ger på unga killar. Tjejer får samma bild, och blir påverkade det samma.

Kollade just på en ny serie, "New Girl". Två killar vill ligga med en tjej hopplöst gärna, och hänger, klänger, och tar inte ett nej. Hon blir irriterad och uttnytjar deras hängande och ber dem göra saker åt henne. I slutändan får hon be om ursäkt för att hon var en bitch, medan deras beteende blir belönat.

Män är ofta matcho i filmer, ofta på kvinnors bekostnad. De ska vara hårdhänta med kvinnan, för kvinnan gillar det, kvinnan är där för att mannen ska bli tillfredsställd. Jag kan fortsätta i evigheter.
west_west - 10 nov 11 - 23:30
bluesky: Gällande genusvetenskapen vill du inte höra den långa versionen av avfärdandet. I princip så är genusvetenskapen enkel att avfärda som vetenskap eftersom den inte svarar upp mot vare sig falsifierbarhet eller reproducerbarhet, två grundläggande vetenskapliga krav. Vidare används könsmaktsordningen som premiss, vilket är ett ohållbart axiom som i princip leder till att man försöker bevisa det man antog, det kallas cirkelbevis och är ett logiskt fel. En typisk grej är att du utgår ifrån att män är det dominerande könet. Detta är inget som bevisats eller ens styrkts utan detta är en premiss man håller för sann axiomatiskt. Med andra ord kan kvinnor inte vara annat än underordnade eftersom man utgick ifrån att de är det. Utifrån detta kan då patriarkatet och patriarkala strukturer härledas. Dessa kan inte motbevisas eftersom de är strukturer med egenskapen att de inte går att bevisa. Det är ju smidigt. Satsen sann för att man bestämt att den inte går att visa falsk. Den som har minsta uppfattning och grepp om vad vetenskap är vet att detta är ytterst ovetenskapligt. Ändå bygger hela den genusvetenskapliga teoribildningen på dessa grunder. Om man objektivt kan fastslå att män diskrimineras i liknande eller större grad än kvinnor borde det motbevisa könsmaktsordningen men trots att man kan hitta betydligt värre diskriminering av män så är kvinnor fortsatt offer, dvs tesen faller inte trots motbevisad. Igen fel.

Gällande SKAM och SCUM så är det feministiska påfund. SKAM utläses "Skär kuken av männen" och är en feministisk grupp författare som är tongivande inom feministiska idérörelsen. SCUM utläses "Society for cutting up men" och är en av feminister hyllad skrift. Bland annat menar översättaren på att denna är jämförbar med bibeln och borde finnas på varje hotellrum. Den har prisats för sitt oresonliga manshat och författaren höjs till skyarna trots att hon försökt döda flera personer och i vissa fall lyckats. SCUM är ekvivalent med Breiviks manifest med skillnaden att man byts ut mot muslim. Om man hade publicerat SCUM med alla kön inverterade (dvs alla män skrivs som kvinnor och tvärt om) hade boken inte hamnat på kultursidorna. Men när det är manshat är det så fantastiskt att det har varit årets julklapp. SCUM är också den enskilt viktigaste grunden för den så kallade "radikalfeminismen" som är den vanligaste feminismen idag.

Gällande det där "pfft, galna feminister..." så bevisar väl det faktum att det är kvinnor snarare än män som håller på så att det inte är en patriarkal härskarteknik, att det inte är patriarkatet som trycker ner och inte tar kvinnan på allvar. Däremot ska sägas att vissa män, Pär Ström bland annat, genomgående sågar feminismens svaga argumentation, men att såga en argumentation måste ju vara tillåtet? Men här kommer vi in på en fråga om vad feminismen faktist är. Du menar att den står för jämställdhet. Hur kan något någonsin stå för jämställdhet när man i sina grundteser utpekar ett hel grupp av befolkningen, i det här fallet män, som problematiska svin? Har inte du också noterat att "jämställdhetssatsning" och "kvinnosatsning" är samma sak? Det beror på att feminister sätter agendan för jämställdhetspolitik. Ett ypperligt exempel är hur man formulerat vänsterpartiets stadagar. "Könsfördelningen måste vara minst 50% kvinnor". En typisk feministisk formulering i ett typsikt feministiskt parti. Det gör inget om det är 95% kvinnor, men motsatsen är naturligtvis horribel. Är det jämställdhet? Man kan rabbla exempel efter exempel på ojämställda och diskriminerande förslag som feminismen har genomfört eller föreslagit. Detta har skapat situationen idag där vi snart har fullt könskrig. Feminismen är alltså inget annat än ett fackförbund för kvinnor, inte en drivkraft for jämställdhet.

Vad gäller tafs finns det idioter överallt. Tjejer tafsar på killar också. Men du kan ju inte jämföra att få ett stånd tryckt mot rumpan med exempelvs att män lever 4 år kortare i genomsnitt eller att det inte finns en allmän screening för prostatacancer som är mycket farligare och vanligare än bröstcancer. Du kan inte heller jämföra det med att det är 47 gånger vanligare för män att dö i arbetsrelaterade olyckor än för kvinnor. Du kan inte heller jämföra det med att bli systematiskt diskriminerad i framför allt familjebalken samt systematiskt tilldömas hårdare straff bara för att man råkar ha fötts med penis.

Slutligen vad gäller tjafset om att kvinnor ska vara si och så vill jag påpeka att kvinnor själva upprätthåller det där. Män bryr sig inte. Är det då könsförtryck? Om du menar att media cementerar detta tycker jag du för lätt klär kvinnor i offerkofta. Klarar inte kvinnor av att leva sitt eget liv bara för att nån hollywoodproduktion skildrar en kvinna på ett visst sätt så är det tragiskt. Jag trodde vi hade eget ansvar och individuell frihet. Men det kan vara värt att nämna i sammanhanget att jag aldrig hört en man tala om för en annan man eller kvinna hur denne ska vara. Det sköter kvinnorna om själva, vilket feminister är någon form av världsmästare på, det där med att skuldbelägga alla kvinnor som inte gör de val som feminismen tycker är korrekt och hela tiden peka med hela handen och förtrycka kvinnor och reducera dem till små viljelösa kryp.

/west_west
bluesky - 10 nov 11 - 22:53
NadaZero93: du har en felbild av feminister tror jag....
NadaZero93 - 10 nov 11 - 21:54
BRA!

feminister vill väl men förtrycker.
bluesky - 10 nov 11 - 19:37
svampar: haha, precis. Och jag ändrar mig ofta, inte radikalt men jag ibland får jag feedback på åsikter och måste värdera om dem, och då förändras dem. Usch och fy! xD
svampar - 10 nov 11 - 19:21
bluesky- ja, problemet med att bli provocerad är att man ofta uttrycker sig fel, och sedan får skit för det. Ändrar man sig sedan ser det ut som om man viker sig eller talar emot sig själv.. och det är tydligen inte okej att göra här på dikta.. att ändra åsikt, alltså. Fy,fy.
bluesky - 10 nov 11 - 19:16
svampar: håller med dig helt. Vi har det inte så farligt, blir bara jävligt provocerad av denna politiska dikt av en kille som verkar (<-läs nu detta ordet, det är viktigt) missförstått en hel del.
svampar - 10 nov 11 - 19:09
bluesky- ja okej. Nu blev det tydligare. Å ena sidan kan jag förstå att män kan uppleva sig mer diskriminerade när de kommer i kontakt med någon slags feministisk ordning någonstans, precis som kvinnor känner sig diskriminerade när de kommer till en bar full med mansgrisar som tror sig ha rätten till att kladda på en, men jag håller med om att kvinnor i största allmänhet "har det värre" än män. Men, jag tycker inte att det är något att klaga så jättemycket över, eftersom det går framåt, och jag tycker inte att man ska beskylla männen för det. Det är även kvinnorna själva som bidrar till diskrimineringen, och inte bara grisiga män i såsiga byxor.
bluesky - 10 nov 11 - 19:02
svampar: har inte heller sagt att det är just men som gör de sakerna, MEN det är stereotyper som upprätthålls av media, och därmed män.

Och jo visst, det går framåt. Jag försöker inte säga att män är svin och att kvinnor har det jätte dåligt och ingen gör något. Vad jag motsätter mig är åsikten om att denna vita man som skrev detta inlägg upplever med diskriminering än en kvinna. DET är absurt, och mig veterligen finns det inga belägg för den åsikten.
Dufwan - 10 nov 11 - 19:01
Kanske, kanske inte, obetydlig tanke; Jag hade velat se tjejerna "tvingas" springa nakna och tillbringa första dagarna nakna i Robinson.
svampar - 10 nov 11 - 18:48
bluesky- håller inte riktigt med dig där. Eller, jag håller med om att det inte är så trevligt att få nåns kuk tryckt mot röven när man är ute, men män blir faktiskt också behandlade på det viset. Jag säger inte att de har det värre, men att det händer för dem också.
Sedan tycker jag att rollen som kvinnan har fått på sig som en slags köksmor, inte kommer från män, utan snarare kvinnorna själva. Det är inte män som kollar snett på en om man inte gillar barn, inte kan laga mat, städar dåligt, etc. Det är andra kvinnor som granskar och kritisera. Jag har aldrig någonsin hört att en man har ogillat att jag inte tycker om barn. jag har aldrig heller blivit klagad på av en man (och jag har många killkompisar) på grund av hur dåligt jag bäddar.
Nej, det är alla dessa bitchiga tjejer som tycker att man som kvinna borde kunna sina kvinnosysslor.
Sedan måste jag också tillägga att det har blivit alltmer män som städar, lagar mat och sköter hemmet och barnen, medan alltmer kvinnor blir mer och mer framgångsrika i samhället. Kanske inte mer än män, men det går stadigt framåt. Och det är väl det vi vill? Att det går framåt? Man kan inte få allt här och nu, allt har en process.
Bara för att jag säger det här nu, betyder det inte att jag inte håller med dig. För det gör jag, men jag tycker också att du har fel i vissa saker.
bluesky - 10 nov 11 - 17:52
west_west: jag kan bara skratta åt dig. Ärligt. Du viftar omkring med fakta utan att hänvisa till underlag, men vägrar sedan att diskutera annan fakta för att det inte ges något underlag. Du viftar bort en högskoleutbildning för att det inte passar in i din världssyn. Du är det dominerande könet, men känner dig trots det illa behandlad, och vill då säga att män upplever sexism till större grad än kvinnor pågrund av dina egna, objektiva observationer.

Ingenstans har jag hört att det är okej att säga "skär kuken av män!", och om det är så faller det i samma kategori som "tillbaka till köket!"/"gör mig en macka", om kvinnor. Men som man kanske du inte riktigt förstår just hur förnedrande det är att höra detta.

Och att det är kvinnor som är emot feminism är inte ett motbevis mot vad feminismen står för, utan jag tolkar det (subjektivt, såklart, som du också gjort) som att det är kvinnor/tjejer som är ignoranta om vad feminism just är. Feminism är inte manshat, dock finns det manshatare som kallar sig feminister. Det är inte ett ploy för att skapa ett annat ojämtställt samhälle, bara kvinnor i toppen. Det är ytterligare bevis på att kvinnor, och män, inte gillar högljudda tjejer/kvinnor som syns och har åsikter som inte passar in i dagens snäva samhälle och kultur.

När män klagar om att det är ojämställt får de mycket medhåll. Åh, ja, stackars männen. Men fan de där fruntimerna... Detta från kvinnor, men ibland från män.

Den sexism kvinnor upplever är inte den högljudda, som du klagar över här, utan den tysta som går förbi obemärkt. Hur man som tjej blir kladdad på när man är ute, får deras halv-stånd trykt mot röven och dem flåsande i nacken. Ett nej är inte ett nej (utöver sexuella och andra intima sammanhang, också). Att bli insläppt på klubbar före killarna, för man är ju ligg-potential på klubb, och det lockar killar! Att man ska vara kompetent i köket, automatiskt ska man kunna ta hand om barn, gillar man inte barn är man udda, är inte ens största längtan att ha ett förhållande får man en sned blick. Osv. Detta är bara ytan.

Sexism är inte bara det tydliga som skriks om i media, att endast män finns i makt positioner, att män har högre lön, etc etc.
west_west - 10 nov 11 - 17:00
ProstheticHead: Jag har själv läst boken och jag tycker den är att betrakta som en partsinlaga. Den är betydligt starkare vad gäller källor än feminism och "genusvetenskap" som i princip är formaliserad bullshit, dvs ett löjligt avancerat diskursspråk som försöker dölja faktumet att det egentligen är människor med "godkända" åsikter som sitter och proffstycker. Ett problem med diskussionen är att det finns väldigt få källor alls. På grund av medieklimatet så finns det många undersökningar som inte görs. Sen vad gäller källor är det också viktigt att beakta hur de används. Är man ute efter att pröva rimlighet behöver man inte ha högakademisk forskning. Däremot så vad gäller löner och kön finns gedigen statistik att hänvisa till.

/west_west
ProstheticHead - 10 nov 11 - 14:56
west_west, jag måste bara fråga dig en sak.
Vad tycker du om Pär Ströms källor i "6 feministiska myter"?
Är det okej att hänvisa till artiklar i Aftonbladet och The Daily Mail? I vissa fall (vet inte hur många) så var studierna som tidningen i sin tur hänvisade till gamla. Källa nummer 5 är ett exempel på detta.
Han hänvisade även till debattartiklar, en nätundersökning gjord av Aftonbladet och en annan undersökning på familjeliv.se. Är det verkligen bra källor, tycker du?
Sedan så pratar Pär Ström mycket om att det är lätt att fuska med statistik, att tolka till sin egen fördel, men hur vet jag då att det sättet som Pär Ström tolkar det på är rätt?

Jag ställer mig varken bakom "feministerna" eller "jämställdisterna" eftersom att jag tycker att båda sidor har sina problem. Jag är för jämställdhet och att ingen diskrimineras endast på grund av sitt kön. Och det är det enda jag behöver säga om saken, jag behöver inte stämpla mig själv.
west_west - 10 nov 11 - 10:21
bluesky: Först om yrken och lön. Flera undersökningar visar på att kvinnor håller på att gå om män. I USA har det redan hänt och i Sverige är man på god väg. Speciellt inom privata näringslivet erbjuds tjejer högre ingångslöner av företag. Undersökningar som gjorts visar att lönegapet (med det avses det som inte kan förklaras med andra faktorer såsom ålder och erfarenhet) mellan män och kvinnor idag är mycket litet. Intressant är också att ju fler faktorer man tar hänsyn till desto mindre blir det. Och som sagt då så finns även branscher där lönegapet är inverterat. Vi pratar om skillnader på enstaka procentenheter. Om detta kan man läsa mer om i ett dedikerat kapitel i Pär Ströms bok "6 feministiska myter".

Och sen din utläggning om varför kvinnor diskrimineras tycker jag är märklig. Min uppfattning och erfarenhet från min bekantskapskrets är att kvinnorna är betydligt mer "pfft, feminister, galna kärringar". Allt fler genomgående i samhället har börjat ifrågasätta feminismen eftersom den uppenbart inte har lett till jämställdhet utan snarare har skapat slitningar och könskrig. Det är inte ett ifrågasättande av kvinnan, det är inte diskriminering av kvinnan, det handlar istället om att man inte sympatiserar med feminismens idéer och teorier.

Vidare så om medial framställning kontrar jag med "kolla hur män visas". Vi kan ju ta amerikas populäraste tecknade serier, dvs Simpsons och Family Guy. Tycker du den manliga huvudkaraktären framställs speciellt smickrande? I båda serierna framställs kvinnor ofta som både smartare och duktigare. Vidare det du skriver om Hollywoodproduktioner vill jag inte gå djupare in på utan tillförlitlig statistik. Men ska vi prata film kan vi ju diskutera att det sker en mansdiskriminering i Sverige i filmbranschen. Staten genomför flertalet riktade kvinnosatsningar och anslår extra pengar till kvinnor helt enkelt därför att kvinnor är kvinnor. Detta är ju formaliserad och högst påtaglig mansdiskriminering! Ska kort beröra det du säger om hur kvinnor skildras när de har makt. Hur skildras män med makt tror du? Det är ett statistiskt faktum att många bolagschefer och andra näringslivstoppar är psykopater i verkligheten. Är det märkligt att man väljer att skildra karaktärer som har ett visst mått av psykopati om denne är näringslivstopp? Sedan då slutligen om film så är det mycket av en kontextskildring av idag. För att filmer ska sälja måste de vara trovärdiga och man väljer att avbilda samhället på ett sätt som människor tycker verkar stämma med verkligheten, men man driver det oftast lite längre och gör saker och ting plattare för att det ska passa formatet. Många saker du tar upp handlar ytterst om personliga val. Många kvinnor väljer att vara hemma och har större familjeambitioner och längtan än män. Detta är något av ett biologiskt faktum, liksom att kvinnor har större hormonsvängningar. Jag känner inte att det är speciellt diskriminerande om det är egna val och biologi som ligger bakom.

Men det finns betydligt värre diskrimineringsformer. Män är det enda könet som är negativt särbehandlat i lagen. Det pågår alltså ett systematiserat och formaliserat mansförtryck i sverige idag. Bland annat i familjebalken råder stor diskriminering. Också vad gäller anslag och pengar råder stor mansdiskriminering. Bland annat får en mansjour inte söka anslag för att hjälpa män som blir slagna, bara män som slår. Detta följer av socialtjänstens direktiv som bygger på att socialtjänsten särskilt ska ta kvinnans parti när relationsvåld sker. Detta trots att det är ett statistiskt faktum att relationsvåldet är ömsesidigt och att både kvinnor och män initierar det i ungefär samma omfattning. Även i forskarsverige har detta med mansdiskriminering slagit igenom och flera universitet har utformat speciella gräddfiler för kvinnor som vill doktorera och göra akademisk karriär. Tjänsterna får bara sökas av den som råkat födas med kvinnligt könsorgan. Jag kan fortsätta så här och räkna upp formaliserad institutionaliserad och lagstadgad diskriminering av män. Den är utbredd, och vad värre är, accepterad. Det är inte kvinnor som är diskrimineringsoffer idag.

/west_west
bluesky - 10 nov 11 - 03:37
Och jo, det är verkligen kvinnor som förtrycks, mer än män. Jag säger inte att män inte förtrycks, men inte till samma mängd som kvinnor. Jag förminskar inte mäns upplevelser, men detta är inte sant.

Men du, du får tro vad du vill. Tycker endast i detta inlägg att man märker att mäns åsikter väger högre än kvinnors (liksom pfft, feminister, galna kärringar som inte vet ett skit, men MÄN ja de vet!).

Kolla i media, se hur kvinnor visas. Välj vilken hollywood film som helst, jag lovar att de kvinnliga könsstereotyperna kommer finnas där, som förminskar kvinnan till en hormonell varelse vars liv kretsar kring att få en bra man, barn och leva lyckligt hela sitt liv. Och är det en karrärskvinna så är hon irrationell, saknar empati för medmänniskor, och är en bitch. Finns ett fåtal filmer som inte visar detta, och ett fåtal serier. Men i grund och bottnen syns kvinnansroll som underlägsen.

Kan också säga att statistiken av huvudroller och biroller säger att det är överdrivet fler män som är just det, och att kvinnor som bäst är biroller. Trots att i USA så är 51% kvinnor, så syns männen som majoriteten för det är männen som finns i makt positionerna, och så länge det är så... så är kvinnorna förtryckta till att ses som hormonella varelser som inte kan ta rationella beslut.

Sedan kan man också bevisa genom de äckliga skämten om att kvinnor ska tillbaka till köket, och alla våldtäktsskämt är ytterligare bevis för ett manligt samhälle.

Men, tro vad du vill. Jag har inte sett ett enda bevis för att män är de som är förtryckta.
bluesky - 10 nov 11 - 03:29
Du nämner ETT yrke där kvinnor tjänar mer. Visst håller jag väl med om resten, men hahahah vafan.

Kan nämna cirka 5 yrken så här på rak arm där män tjänar mer än kvinnor, och INTE pga att de är chefer, utan för att de är män. Inget bra argument i den här dikten.
west_west - 9 nov 11 - 22:54
ochsedankomdu: Och sen är det viktigt att komma ihåg HELA historien, nämligen att de flesta män har haft det lika illa som de flesta kvinnorna. Man har haft olika uppgifter. Män har tvingats att dö för sina nationer i meningslösa krig och haft det största försörjningsansvaret. Kvinnor har haft ansvar för familjen och hemmet, en ofta tryggare och säkrare tillvaro. Och för den som kan sin nutidshistoria så vet man att kvinnor fick ovillkorad rösträtt betydligt tidigare än män som endast fick rösträtt om de underkastade sig ett års våldsam, nedbrytande och dåligt betald utbildning i att döda andra människor, värnplikten. Feminismen är väldigt bra på att välja sina fakta och resultatet ser vi ju nu med ungdomar som saknar elementär kunskap i historia.

/west_west
ochsedankomdu - 9 nov 11 - 22:04
jag tycker det är viktigt att se att det har funnits en historia, och att kvinnor har fått lida för det. sen tycker jag att man i nutid ska behandla alla lika, kille som tjej, samma människa liksom.
west_west - 9 nov 11 - 19:13
svampar: Sveriges Ingenjörer påstår att kvinnor får i genomsnitt 1000 kr mer än sina manliga kollegor med motsvarande arbetsuppgifter, alltså enbart på grund av kön. De företräder majoriteten av Sveriges yrkesverksamma akademiska ingenjörer. Viktigt att komma ihåg är att lönestatistik har eftersläpning. Det tar tid att bli chef. De som sitter på riktigt höga positioner med bra löner är män som rekryterades för 30 år sedan. Då var lönestatistiken en annan och generellt sett så sökte sig väldigt få kvinnor till privata näringslivet och ingenjörsyrken på den tiden. Men trenden idag är alltså motsatt, pendeln har svängt. Det tar bara lite tid för att det ska slå igenom på positioner som tar 30 år att nå.

/west_west
Sidewinder - 9 nov 11 - 17:46
Hurra 10/10 för populistiskt drag, hurra hurra ^^
svampar - 9 nov 11 - 17:23
Håller helt med. Påminner mig lite om en dikt jag läste förut som handlade om massmorden i Rwanda; de som förtryckts under så lång tid och byggt upp så mycket hat ger tillbaks. Fast jag håller inte riktigt med om att kvinnorna har det bättre eller att det är helt jämställt, eftersom män faktiskt tjänar mer och har högre chefspositioner än vad kvinnor har/får. Men håller absolut med om att man inte ska vända sig mot män för det! jämställdhet betyder inte att kvinnor ska regera. Väldigt bra skrivet!
LisaHoglund - 9 nov 11 - 07:56
Håller helt med! Jättebra skrivet. Klart att inte kvinnor ska förtryckas, men som jag ser det gör "vi" (nu skriver jag vi bara för att jag är kvinna, och inom citationstecken för att det inte alls handlar om mig och långt ifrån alla) inte det speciellt mycket i dagens samhälle. Åtminstone inte här i Sverige. Och då ska det väl fan inte bli tvärtom...? Nej, jag håller med de där nere - feminism; nej tack, maskulinism; nej tack - jämställdhet; ja!
ProstheticHead - 9 nov 11 - 01:08
Väldigt bra skrivet och jag håller med dig. Samhället behöver jämställdhet, inte ett matriarkat eller patriarkat.
Jakktar - 9 nov 11 - 00:33- Betyg:
Grym dikt :)
Dufwan - 9 nov 11 - 00:17
Haha, wtf that is madness
kiakamel - 9 nov 11 - 00:00
Teaterspektaklet äcklar mig. På riktigt. Det gör mig mer illamående än min prestation på muntan i kemisk binding, och då är det riktigt illa.

Angående resten: awesome dikt som beskriver samma sak som jag känner inför saken i fråga!

Feminist - nix
Maskulinist - nix
Jämställdist - alltid

Skriven av
west_west
8 nov 11 - 23:54
(Har blivit läst 621 ggr.)
Visa profil
Kommentera detta verk

Anmäl detta verk


Beskrivande ord