Dikta.se
kärleksdikter Kärlek dikter om barn Barn dikter om sorg Sorg senaste poesi Senaste senast kommenterade Senast kommenterade
dikter om vänskap Vänskap Rolig poesi Humor övrig poesi Övrigt noveller Noveller slumpa Slumpa fram ett verk

Övriga dikter

De låter sig dommineras av......

De låter sig domineras av villjestyrka
Rådmän som i grunden föraktar dem
För det mästa vågar de inte säga i mot den juridiska
majoriteten.
Och de var allltför ofta representer för nationens tysta
majoritet.
Den som ivrigt kämpar för ordning skapad av sumariska lagar
och inget mer.
En och annan domare var proggresiv men det var sälsynt.
En del advokater ångrar i dag att de inte ägnar mer tid åt
affärsvärdens mer lukrativa juredik.
Det är ju där pängarna finns
Och man kan ju till och med komma med i "Hänt i väckan"
Utredningar är en hög sopor
Målet borde föras tillbaka till polisen.
Inget är ju ordenkligt uträtt
Jag hatar polisen för just detta
Och våld mot kvinnor förstås
De återlämnar utredningar som inte ens är färdiga
Sen stulltar åklagaren runt som en tupp på en hönsgård
Och de som ska döma är en samling beläten som inget duger
till.
Nämdemännen hämtas från de politiska partiernas slskhinkar
De har ofta ett förkastligtkompanjonskap hos åklagarna
Kommentera gärna detta verk!
Sätt ett sifferomdöme på verket: (Detta är frivilligt)


Skriven av
Johan
1 aug 05 - 19:31
(Har blivit läst 304 ggr.)
Visa profil
Kommentera detta verk

Anmäl detta verk


Beskrivande ord