Dikta.se
kärleksdikter Kärlek dikter om barn Barn dikter om sorg Sorg senaste poesi Senaste senast kommenterade Senast kommenterade
dikter om vänskap Vänskap Rolig poesi Humor övrig poesi Övrigt noveller Noveller slumpa Slumpa fram ett verk

Dikter om vänskap

You use to have a hart and a soul

You use to have a hart
You use to have a soul
But look at You self now
What has the world don to You?

You use to have a hart
You use to have a soul
You use to care for your self and every one around You
Were is the You I ones knew?
What have You done to your self?

You use to have a hart
You use to have a soul
But now …
Your hart is Ice! Your soul is stone!
And You are not You any more!

Sow?! Way don’t You just ***! Walk away from here and ***!
If You don’t care about me, way should I care about You!?!
So walk away from hear... and never come back!
Kommentera gärna detta verk!
Sätt ett sifferomdöme på verket: (Detta är frivilligt)

Kommentarer
toya - 24 jul 07 - 20:48
becous when i deserves it the least i need it the most* qout The bibel*

Skriven av
Linnpim
20 jul 07 - 20:38
(Har blivit läst 146 ggr.)
Visa profil
Kommentera detta verk

Anmäl detta verk


Beskrivande ord