Dikta.se
kärleksdikter Kärlek dikter om barn Barn dikter om sorg Sorg senaste poesi Senaste senast kommenterade Senast kommenterade
dikter om vänskap Vänskap Rolig poesi Humor övrig poesi Övrigt noveller Noveller slumpa Slumpa fram ett verk

Övriga dikter

Landet som ...

Landet som
regerades av någon annan
Landet där någon annan
bestämde över våra liv ...

Landet som skänkte frihet
att följa alla omöjliga direktiv
Landet där någon annan
var i större behov av omsorg
och mer tid ...

Landet där orättvisan
berodde på någon annan
Landet där ansvar
var något som ingen annan
kändes vid ...

Landet där alla och envar
var sig själva närmast ...

Landet där någon annan
ägde alla svar
Landet där tiden ibland
tycktes som om den stannat
Landet där den äkta känslan
ej längre levde kvar ...

Landet som ingen annan
var klok nog att förstå ...

Landet där ingen
beundrade någon annan
Landet som ingen annan
än någon annan tänkte på
Landet där känslan degenererat
till en ofattbar nivå ...

Landet som rymde frihet
att genom livet ensam gå
Landet där kärleken strandat
och inte längre kunde ända
fram till hjärtat nå ...

Landet där alla ägde rätten
till att av någon annan
livsnödvändig hjälp och bistånd få ...

Landet som befolkades
av människor fyllda av längtan
till något annat
än vad de av landet kunde få
Landet där ingen stannar
Landet där alla sin egen väg går ...

Landet i vilket inte någon
önskar stanna kvar
Landet där tiden stannar
om någon kräver att få svar ...

Landet som levde på alla minnen
från sin forna, vackra ädla
stormaktstid
Landet där allt förhandlas
och förloras i rymden av okänd tid ...

Landet där livet är fyllt
av något annat
än ro och själslig frid
Landet där någon annan
stjäl alla människors tid ...

©Peter Stjerngrim
Kommentera gärna detta verk!
Sätt ett sifferomdöme på verket: (Detta är frivilligt)


Skriven av
Interactive
22 maj 05 - 11:44
(Har blivit läst 488 ggr.)
Visa profil
Kommentera detta verk

Anmäl detta verk


Beskrivande ord