Dikta.se
kärleksdikter Kärlek dikter om barn Barn dikter om sorg Sorg senaste poesi Senaste senast kommenterade Senast kommenterade
dikter om vänskap Vänskap Rolig poesi Humor övrig poesi Övrigt noveller Noveller slumpa Slumpa fram ett verk

Kärleksdikter

>.< oll lol

Hitta V;et så får du en puss om två veckor


WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Sen ska du hitta O;et


QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOQQQQQQQQQQQQ
QQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

HITTA L;ET

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

efter det ska du hitta felen.

ABCDEFHIJKLMNOPUQRSTUVWXYZÅÄÖ


se n ska du önska dig någonting

>
>>
>>>
>&g t;>>
>>>>>
>>>> >>
>>>>>>>
>>&g t;>>>>>
>>>>>>&g t;>>
>>>>>>>>>&g t;
>>>>>>>>>>>&g t;
>>>>>>>>>>>&g t;>>
>>>>>>>>>&g t;>>>>>>
>>>>>&g t;>>>>>>>>>>>
&g t;>>>>>>>>>>>> >>>>>
>>>>>>> >>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>&g t;>>>>>>>
>>>>&g t;>>>>>>>>>>>> >>
>>>>>>>>>> >>>>>>>>
>>>> >>>>>>>>>>>>&g t;
>>>>>>>>>>>&g t;>>>>
>>>>>>>&g t;>>>>>>>
>>>>&g t;>>>>>>>>>
>>&g t;>>>>>>>>>>
>&g t;>>>>>>>>>>
>&g t;>>>>>>>>>
>>&g t;>>>>>>>
>>>>&g t;>>>>
>>>>>>>&g t;
>>>>>>>
>>>> >>
>>>>>
>>>>
>>>
>>
>
>>
>>&g t;
>>>>
>>>>>
>&g t;>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>> >>>>>
>>>>>>> >>>
>>>>>>>>> >>
>>>>>>>>>> >>
>>>>>>>>>> >>>
>>>>>>>>> >>>>>
>>>>>>> >>>>>>>>
>>>> >>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>&g t;>>>>
>>>>>>>&g t;>>>>>>>>>>
>&g t;>>>>>>>>>>>> >>>>>
>>>>>>> >>>>>>>>>>>>&g t;
>>>>>>>>>>>&g t;>>>>>>>
>>>>&g t;>>>>>>>>>>>> >
>>>>>>>>>>> >>>>>>
>>>>>> >>>>>>>>>>
>> >>>>>>>>>>>>&g t;
>>>>>>>>>>>&g t;>>
>>>>>>>>>&g t;>>>
>>>>>>>>&g t;>>>
>>>>>>>>&g t;>>
>>>>>>>>>&g t;
>>>>>>>>>
>> >>>>>>
>>>>>> >
>>>>>>
>>>>&g t;
>>>>
>>>
>>
>


från och med att du önskat dig någonting nu ska
du lägga in denna på dikta på kategori 'kärleksdikter'
inom 20 sekunder, annars får du aldrig sen du älskar.
det börjar NU!
Kommentera gärna detta verk!
Sätt ett sifferomdöme på verket: (Detta är frivilligt)


Skriven av
xxprincess
1 sep 08 - 00:26
(Har blivit läst 193 ggr.)
Visa profil
Kommentera detta verk

Anmäl detta verk


Beskrivande ord